Namnlös‎ > ‎

Matematiklyftet

skickad 9 okt. 2013 05:16 av Admin   [ uppdaterad 9 okt. 2013 05:20 ]

Fortbildning för lärare

Matematiklyftet är en didaktisk fortbildning för lärare som undervisar i matematik. Den har sin utgångspunkt i kollegialt lärande där lärare, med stöd av matematikhandledare, tillsammans utvecklar undervisningen. Syftet med Matematiklyftet är att öka elevers måluppfyllelse i matematik genom att stärka och utveckla undervisningens kvalitet.

En av de viktigaste framgångsfaktorerna för att utveckla undervisningen är att lärare tillsammans analyserar och utvärderar sin undervisning. Det innebär att diskutera undervisningssituationer och didaktiska frågor, att lyfta upp problem och svårigheter samt att kritiskt granska inte bara andras arbete utan även sitt eget. Detta skapar goda förutsättningar för en utvecklad och förbättrad undervisning.

Det didaktiska stödmaterialet vi jobbar med följer Lgr11 och kursplanen i matematik.

Vi är 17 glada, entusiastiska och förväntansfulla matematiklärare på skolan som jobbar varje vecka med det här projektet… Äntligen!!!

 

 

 

Nödiga kunskaper, Folkskolestadga 1842

 

 

·        Ren och flytande innanläsning av svenska språket, så latinsk som svensk stil.

 

·        Religionskunskap och biblisk Historia, till den grad som erfordras för att kunna hos Presterskapet börja den egentliga Nattvardsläsningen.

 

 

·        Kyrkosång, med undantag för den som dertill sakna allt anlag.

 

·        Skrifwa

 

 

·        De fyra Räknesätten i hela tal.

 

 

Vilken skillnad på då och nu
/Julia Cicek

 

Comments