Namnlös‎ > ‎

Julbrev 2013 från rektor

skickad 19 dec. 2013 07:37 av Admin   [ uppdaterad 19 dec. 2013 07:37 ]

Det är jul, snön lyser tyvärr inte med sin närvaro. När jag tänker tillbaka på höstterminen så gör jag några reflektioner som jag vill delge er.

Nyligen blev jag jublande när jag tog emot beskedet om att vi får möjligheten att använda den idrottshall som nu skall byggas även som samlingslokal för alla våra elever. Ett bokslut där ekonomin går ihop med en möjlighet att göra de sista inköpen. Tjänsterna är på plats, eleverna börjar slappna av inför ledigheten och lärarna kan efter terminsarbetet nu få en välbehövlig semester.

Jag har nu Marianne Johansson, bitr rektor som stöd i arbetet på skolan vilket känns mycket bra och inspirerande inför det fortsatta arbetet.

Några återblickar från terminen som gått.

  • Kompetensutveckling i entreprenöriellt lärande, utomhuspedagogik, språk och kunskapsutvecklande arbete samt konferenser kring t ex formativ bedömning(utifrån vad framgångsrik forskning pekar på ), SYV (studie och yrkesvägledning) arbetet som idag utvecklas vidare under orden ”Full fart mot framtiden!” mm.
  • En termin där eleverna höjt resultaten sedan i våras och det råder en god stämning på skolan.
  • Matematiklyftet.
  • Förstelärare och därmed satsning i MA, SV.
  • Uppstart av Sva och utveckling av stöd till nyanlända elever.
  • Uppstart av föräldraråd.
  • Nätverksarbete inom kommunen för fritidshemmen och förskoleklass.
  • Skriva sig till läsning för de yngsta eleverna.
  • Framtagandet av digital lärplattform som kommer i skarpt läge nästa höst.
  • Arbetet med verksamhetsidé för skolan som presenteras närmare i vår.

Som skolledare så vill jag att man skall känna skolutvecklingskraften på skolan. Det innebär att vi följer det som sker gällande forskning och andra förändringar i skolan, den senaste tiden främst i form av ny skollag och nya läroplaner.

Här ser jag helhetsperspektivet som viktig för resultatet vilket innebär att alla behöver möta skolans frågor och utmaningar som jobbar på skolan och jag vill även förtydliga vikten av elevens betydelse för utvecklingen och resultaten då det är dem som skall lära sig och vara utgångspunkten för vårt arbete.

Som rektor tycker jag det är självklart att visa vägen i det man själv står för, vilket innebär att jag själv deltar i en forskningsstudie som berör skolledningsperspektivet. Det innebär att mitt arbete följs av forskare från Umeå universitet som dokumenterar och analyserar samt återkopplar mitt arbete.

Jag vill citera några meningar från utgåvan, ”Forskning för klassrummet”, Skolverket 2013, och dess förord som berör vikten av detta arbete: ”I skollagen anges att ”utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. Förarbetena till skollagen lyfter fram lärarens autonomi och möjlighet att själv välja innehåll och metoder för att nå målen. Samtidigt framhålls att detta ställer krav på ett vetenskapligt förhållningssätt.”

Det är glädjande att kunna berätta att i arbetet för att få behörig kompetens och drivande lärare nu också kan förstärka skolan ytterligare genom en tjänst i sva/sv/en. 

Här kommer nu Susann Vallin att börja i januari.

Slutligen vill jag tacka er alla för de insatser ni gör som gör det så roligt att arbeta här.

Alltid givande att samtala med elever och personal, att höra det engagemang som finns, lusten att lära och att vara nyfikna, det bådar gott för framtiden.

Här finns kreativitet för att tänka nytt, tänka om, tänka skolutveckling!

Tacksam för att jag får vara en del av denna skola!

 

Önskar er all en god jul och ett gott nytt år!

Håkan Malmrot

Rektor

Pershagenskolan

2013-12-16


Comments