Namnlös‎ > ‎

Information till vårdnadshavare och elever inför läsåret 14/15

skickad 14 aug. 2014 00:56 av Admin   [ uppdaterad 20 aug. 2014 07:11 ]

Lärplattformen(samma text finns i utskriftsvänlig Word-fil längst ner på denna sid)Hej, hoppas sommaren varit bra.

Nu startar vi upp igen, måndagen den 18 augusti kl:08:15. Vi ser nu fram mot ett nytt läsår där vi tar nästa steg mot vår vision.

Pershagenskolans personal och elever skapar varje dag en skola av högsta klass.

Här rustas man för livet och utvecklas i arbetet.

Skolan kännetecknas av lärandet i centrum, från förskoleklass till årskurs nio.

Motiverande lärmiljöer och engagerande samarbete skapar lust att lära och möjlighet at lyckas.

Pershagenskolan är en framtidens grundskola man vill till!

 

Den nya digitala lärplattformen drar nu igång. Bifogar information om den.  Införandet kommer medföra en del ändringar som tex sjukanmälan. Ni är vana vid att sjukanmäla era barn till skola 24. Men skola 24 kommer att bytas ut mot något som heter lärplattformen (se bilaga) det innebär att under vecka 34 kommer ni inte att kunna sjukanmäla era barn på vanlig vis utan vi ber er att mejla till er elevs mentor. Mejl adressen till mentor är förnamn.efternamn@sodertalje.se så för vi in det i efterhand på skolan. Från och med vecka 35 kommer ni att sjukanmäla era barn via den nya lärplattformen (läs bifogad pdf).

Under övergångstiden kommer skolans gamla hemsida att fortsätta att användas, gällande information mm

Under sommaren så har även bygget av vår nya idrottshall fortsatt och det är roligt att se den växa fram. Vi ser fram mot vårterminen och när den blir klar.

Skolans arbete med att bedriva skolutveckling tar nu nästa steg där lärarna kommer att under höstterminen även ha två prioriterade mål. Ett gäller undervisningen utifrån BFL (bedömning för lärande) som handlar om formativ bedömning som ett framgångsrikt sätt att förbättra resultaten. Det andra handlar om att arbeta för att förverkliga vår vision 2020, där vi nu planerar in det arbete som skall göras för att nå de kännetecken vi satt upp att nå våren 2015.

Pershagenskolans nior nådde 236,3 meritvärde (snittpoäng av elevers sammanlagda betyg) vilket var mycket bra. Vi kan även se de goda resultaten i alla årskurser. Så nu siktar vi på att sätta ett nytt högsta resultat våren 2015.

En sammanställning av vårens resultat kommer att läggas ut på hemsidan.

Jag som rektor har sedan förra hösten haft stöd av tre forskare som nu mynnat ut i förändringar till detta läsår, allt för att vi ska få en bra verksamhet med mycket goda resultat. Det innebär bland annat att vi gjort en del organisatoriska förändringar och förändringar där jag mer kommer ut i verksamheten, vilket ska bli väldigt roligt då det annars varit mycket administrativt arbete.

Vi har haft några år nu när vi haft mycket god arbetsro och fokus på studier. Som jag ser det har vårt preventiva arbete, PS, varit en starkt bidragande orsak till detta. Vi kommer i höst att se över detta arbete igen och förankra det som vi sett som mycket positivt. Det innebär nu att vi i starten fördjupar oss i normer och ser över våra trivselregler. Att vi kommer arbeta med positivt ledarskap för att få ett bra klassrumsklimat med god arbetsro och med studiemotiverade elever.

Då vi har haft en större omsättning av lärare årskurs 7-9 i vår kommer vi därför att ha ett tidigt föräldramöte för årskurs 9 och sedan årskurs 7 och 8. Detta för att kunna få möta de nya lärarna samt informera och möta de frågor som kan finnas.

Dessa möten kommer att vara den 19/8 för År 9 kl:18:00 i skolans matsal och den 2/9 för år 7 och 8. Separat kallelse kommer. Separat kallelse kommer till varje klass.

 

Vi hälsar våra nya lärare välkomna.

År 7-9

Anna Salinas Orellana, leg lärare i spanska

May Farju, leg lärare i fysik och teknik

Fari Fakhr, bildlärare, (behörig och väntar på leg)

Eva Viltvinge, leg lärare i biologi och kemi

Emmanuel Toure, leg lärare i franska

Carin Ridderstolpe, leg lärare i idrott och hälsa

År 4-9

Rebecka Bäckström, leg lärare i svenska, svenska som andraspråk, samt engelska

År f-3

Åsa Holmström, leg speciallärare för de yngre åldrarna.

Rekrytering av matematiklärare och speciallärare årskurs 4-9 pågår, där det kan bli aktuellt med vikarie på tjänsten vid terminsstarten och en kortare period framåt.

I övrigt har vi nu startat upp och det skall bli kul att följ våra elevers arbete i höst.

Välkomna till ett nytt läsår!

 

Håkan Malmrot

Rektor

Pershagenskolan

 

 

 Instruktionsfilmer om nya systemet som ersätter skola24: http://www.sodertalje.se/Barn__Utbildning/Larplattformen/Instruktioner/

Ċ
Admin,
14 aug. 2014 01:00
Comments