Namnlös‎ > ‎

Information från verksamhetschef Monica Sonde

skickad 8 juni 2016 05:21 av Admin


Södertälje 8/6 2016

                                                                                                            

Hej

Det blir förändringar på Pershagen inför läsårsstarten i augusti 2016. Rektor Marianne Johansson kommer att sluta.

 

Marianne Johansson har tillsammans med lärare och elever bidragit till skolans positiva resultatutveckling. Förutom att elevernas resultat har förbättrats har även skolutvecklingsarbeten för formativ klassrumspraktik påbörjats liksom förarbeten till att Pershagen ska bli en övningsskola, d.v.s. en skola som också utbildar lärarstudenter.

 

I Södertäljes förskolor och skolor pågår utvecklingen av en ny ledningsmodell, ett s.k. Funktionellt delat ledarskap. Syftet med modellen är att stärka rektorns förutsättningar att vara den pedagogiska ledaren med fokus på det nationella uppdraget utifrån skollag och läroplan. Det här är en modell som är prövad på några skolor med positiva effekter. Nu genomför vi den på fler skolor. 

 

Jag och rektor Marianne Johansson har olika syn ledningsmodellen och på vilket sätt den påverkar rektors ansvar och befogenheter och är därför överens om att gå skilda väger. Marianne avslutar sitt uppdrag som rektor på skolan vid läsårets slut och kommer därefter att gå vidare till en annan befattning i kommunen. Marianne är sjukskriven fram till den 1:a juli vilket i praktiken innebär att hon inte kommer tillbaks innan terminsavslut.

 

Till hösten gäller följande:

Rektor på skolan blir Morgan Damberg som kommer från Botkyrka kommun där han idag är rektor. I dagsläget är det inte helt klart när han tillträder sin tjänst. Vi väntar på besked från hans nuvarande arbetsgivare.

Enhetschef på skolan blir Ann-Madeleine Johansson. Hon tillträder sin tjänst den 15:e augusti. Ann-Madeleine arbetar idag som tillförordnad skolledare på ett yrkesgymnasium i Sollentuna och har förutom pedagogisk utbildning också erfarenhet som redovisningskonsult.

 

Fram till den nya skolledning är på plats kommer utbildningskontorets skolexpert, Tina Hammarström, gå in som tillförordnad rektor.

 

Jag önskar er och era barn en riktigt, riktigt, skön sommar!

 

Med vänliga hälsningar

Monica Sonde

Verksamhetschef för grundskolan

Södertälje kommun

 

Comments