Skoladministratör: Marie Sellgren
Tfn:     08-523 032 34
Fax: 08-550 978 02

Rektor: Morgan Damberg
Tfn: 08-523 067 47

Enhetschef: Ann-Madelene Johansson
Tfn: 08-523 033 44

Skolsköterska: Cecilia Englund
Tfn: 08-523 022 36

Vaktmästare: Stefan Engman                 
Tfn: 08-523 049 93

Besöksadress Bränningestrandsvägen 4
15139 Södertälje


Övrig personals mailadresser (förnamn.efternamn@sodertalje.se)

Spår 1, Paviljongen, arb.rum 08-523 032 46
Spår 2, arb.rum 08-523 038 62
Spår 4, arb.rum 08-523 032 37

Träslöjd 08-523 034 88
Köket 08-523 021 35
Gymnastiksalen 08-523 022 85
Mediateket/bibliotek 08-523 063 76
No-salen 08-523 063 80
Paviljongen 08-523 038 65
Tärnan 08-523 021 34
Viggen 076 720 02 41
Gymnastiken, Campus Telge 08-523 019 91

Förskoleklasser
Sillen 08-523 014 28
Delfinen 08-523 039 43

Fritidshem
Vraket 08-523 035 62
Hajen 08-523 032 43
Båten 08-523 032 35

Fritidsgård
Båten 08-523 032 35